Friday, April 24, 2009

Chot khate hain aur muskurate hain, is dil ko sabar karna sikhate hain. Hum to gham lekar bhi yaad rakhte hai, aur ek woh hain jo gham dekar bhi bhool jate hain .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home